ย้ายผู้บังคับการปราบปราม ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ