นายกฯ ระบุหาก "อุดมเดช" ตัดสินใจลาออกไม่กระทบงาน คสช.