แถลงฉ.2 ตั้งศูนย์ฯ-ช่วยคนไทยกลุ่มเสี่ยงสูงสุดในลิเบีย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยและการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ จะส่งบุคลากรเบื้องต้น จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอีก ๔ คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี ไปยังประเทศตูนีเซีย เพื่อดำเนินการประสานงานเรื่องความช่วยเหลือ

ด้านความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยนั้น นักเรียนไทยจำนวน ๑๑ คน ได้อาศัยอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ส่วนคนไทยกลุ่มอื่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อประสานงาน อย่างใกล้ชิด พบว่าคนไทยยังอยู่ในความปลอดภัย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนไทยและคนไทยในตริโปลี จำนวน ๔๐ คน แล้ว โดยกลุ่มนี้จะเดินทางไปที่เมือง Djerba ของประเทศตูนีเซีย ห่างจากกรุงตริโปลีประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ตั้งอยู่ที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีนายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นรองหัวหน้าศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น - ๒๑.๐๐ น.  (จะขยายเวลาการดำเนินการหากจำเป็น) หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อเพื่อให้ญาติของแรงงานไทยสามารถใช้ติดต่อสอบถามข้อมูล ความคืบหน้า แจ้งความห่วงใยต่างๆ เพื่อศูนย์ฯ ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงตริโปลี ดังนี้

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๕๙ และ ๐๒ ๖๔๔ ๗๒๔๕  หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๖๔๓ ๕๕๒๒

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ