​ผู้ต้องหาล่ากระทิงชัยภูมิ เข้ามอบตัวเพิ่มอีก 2 คน