กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเห็นพ้องแนวทางเจรจาสันติภาพ