พุ่งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ! 4G คลื่น 900 MHz แตะ 8.5 หมื่นล้าน