ไม่จบ ไม่สิ้น.. 4G คลื่น 900 MHz พุ่งแรงราคาแตะ 1.5 แสนล้าน !!!