​"เปิ้ล นาคร" ประกาศขออภัยผิดพลาดจัดงานเจ็ตสกีข้ามอ่าวไทย