ภารกิจกอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วัดบุบผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน