พบสารโลหะหนักปนเปื้อน ใกล้บ่อกากแร่เหมืองทองพิจิตร