ตำรวจทางหลวงแนะนำเส้นทางสู่ภาคเหนือ - อีสาน ช่วงปีใหม่