ไขปมดราม่า เคาท์ดาวน์ วัดอรุณฯ "กอบกาญจน์" ยํ้าใช้วัดเป็นแค่ฉาก ยันไม่กระทบโบราณสถาน