"ถนนมิตรภาพ-สายเอเชีย-พหลโยธิน" การจราจรเริ่มหนาแน่น!