160เสียง! สนช. มีมติรับร่างพรบ. ภาษีมรดกวาระแรก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และและพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

TOP ประเด็นร้อน