หิมะถล่มบนเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสเบื้องต้นเสียชีวิต 3 คน