พบทารกแรกเกิดรับเชื้อพาหะจากยุง กะโหลกศีรษะเล็กผิดปกติเป็นรายแรกของสหรัฐ