ออกโครงการรณรงค์เลือกบริโภคสื่อน้ำดี แบนสื่อละเมิดสิทธิ