ครอบครัว - แฟนคลับ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด "ปอ ทฤษฎี"