เตือน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหลบางพื้นที่กทม. คืนวันที่ 9 , 11 ก.พ. นี้