จนท.ซ่อมบำรุง เร่งซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองสนามบิน จ.กระบี่