ภัยใกล้ตัว.. ชาวบ้านจัดสรร ระวังบ่อน้ำเสียหลังบ้าน “ระเบิด” !!!