มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชี้ นักบินหยุดประท้วงได้ แต่ต้องแจ้งสาธารณะก่อน !!!