“สมคิด” เชื่อกรณีนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินไม่กระทบท่องเที่ยว