เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียขนาด 6.1 ลึก 24 กม.