ภัยแล้ง จ.พิจิตร แม่น้ำยมแห้งขอด ชาวบ้านใช้น้ำใต้ดินผลิตน้ำประปาแทน