จ่อตรวจชั่วโมงการบิน นักบิน “นกแอร์” เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ ?