กทม.จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จัดระเบียบผู้ค้าปากคลองตลาด