ฟอล เฟรเซอร์ ชนะประมูลปอยผม "จอห์น เลนนอน" มูลค่ากว่าล้านบาท