ภัยแล้งส่งผลกระทบโรงพยาบาลขาดแคลนน้ำ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่  นอกจากส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรแล้ว  ล่าสุดยังพบว่ามีโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 แห่ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำสำหรับให้บริการผู้ป่วย

TOP ประเด็นร้อน