เครื่องบินฝึกขนาดเล็ก ตกกลางไร่มันที่นครพนม เจ็บ 2