ชาวนครราชสีมาว่างงานวันละ 3,000 คน หลังถูกเลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ