ด่วน ! เกาะสุมาตรา แผ่นดินไหว ใต้ทะล ขนาด 7.9 ลึก 10 กม.