จับสัญญาณแล้ง พบโรงพยาบาลไม่มีน้ำฟอกไต – ล้างอุปกรณ์การแพทย์ !