แล้งวิกฤต! “พิษณุโลก” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายจังหวัดเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค โดยที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 3,000 ราย

TOP ประเด็นร้อน