“ทักษิณ” วิจารณ์ร่าง รธน.ไทยล้าหลัง-แนะวิธีแก้ศก.ไทย