ระดับน้ำ "แม่น้ำโขง" เพิ่มขึ้น หลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำบรรเทาแล้ง