ยูเอ็นแต่งตั้ง “เรด แองกรี้เบิร์ด” เป็นทูตสิ่งแวดล้อม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สหประชาชาติแต่งตั้ง “Angry Bird” เป็นทูตสิ่งแวดล้อม ในการรณรงค์ให้คนทั่วโลกร่วมกันลดโลกร้อน

TOP ประเด็นร้อน