หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง  

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายพื้นที่ ยังคงประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ทั้งภาคการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 

TOP ประเด็นร้อน