“มีชัย” ยันไม่ได้เปิดทางให้ผู้นำเหล่าทัพนั่งแท่น ส.ว.