"อุดมเดช" พอใจผลสอบอุทยานราชภักดิ์ ย้ำไม่มีหัวคิว (คลิป)