“มีชัย” ยันใช้เสียง 2 ใน 3 งดเลือกนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอ (คลิปข่าว)