คาดทั่วประเทศ มีผู้ป่วย ‘วัณโรคดื้อยา’ กว่า 2 พันราย