กรมขนส่งทางบก สั่งถอนใบอนุญาตเเท็กซี่เรียกค่ารถ 6,000 บาท