เปิดสถิติคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 66 นาทีต่อวัน !!!

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจการอ่านปี 2558 พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเป็น 66 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีอัตราการอ่านสูงสุดในทุกวัย

TOP ประเด็นร้อน