“แล้งหนัก” ช้างป่าแก่งกระจานกว่า 250 ตัว ตระเวนหาแหล่งน้ำ