นายกฯ ไม่สนพรรคการเมืองรุมยำ ‘ร่างรัฐธรรมนูญ’ และ ‘คำถามพ่วงประชามติ’