สงกรานต์ข้าวสาร - สีลม คึกคัก ปืนฉีดน้ำแบบประหยัด ได้รับความนิยม (คลิป)