กรมโรงงานฯ เตือน 8 กลุ่มโรงงานเสี่ยงไฟไหม้หน้าร้อน