ประมวลกิจกรรมสงกรานต์ หลายจังหวัดคึกคัก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอร์