บรรยากาศ! แฟชั่นผ้าขาวม้า สงกรานต์ม่วนชื่นสยามสแควร์ (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


"งานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า ชะชะช่า" เล่นน้ำแบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมที่ดีในการสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย ที่สยามสแควร์

TOP ประเด็นร้อน